Az IChO témakijelölese

Az IChO szabályzatát a nemzetközi zsûri, amelynek minden résztvevõ ország két mentora a tagja, évrõl évre karbantartja. Ez a kiadvány egyben tartalmazza a versenyen számonkérhetõ ismereteket is. Az egyes fogalmak, összefüggések mellett lévõ számok azt mutatják, hogy:

Szervetlen kémia

Elektronszerkezet

Tendenciák a periódikus rendszerben (a fõcsoportoknál)

Tendenciák a fizikai tulajdonságokban

Szerkezetek

Nevezéktan

Sztöchiometria

Izotópok

Az elemek körforgása a természetben

Az s-mezõ elemei

A p-mezõ elemei

A d-mezõ elemei

Egyéb szervetlen kémiai problémák

Szerves kémia

Alkánok

Alkének

Alkinok

Aromás szénhidrogének

Halogéntartalmú szerves vegyületek

Alkoholok, fenolok

Oxovegyületek

Karbonsavak

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek

Makromolekulák

Biokémia

Aminosavak és peptidek

Fehérjék

Zsírsavak és zsírok

Enzimek

Szénhidrátok

Nukleinsavak és fehérjeszintézis

Egyéb

Mûszeres anyagszerkezeti vizsgálati módszerek

UV-látható spektroszkópia

Tömegspektrometria

IR-spektroszkópia

NMR

Röntgendiffrakció

Polarimetria

Fizikai kémia

Kémiai egyensúly

Ionegyensúlyok

Elektródegyensúly

Homogén reakciók kinetikája

Termodinamika

Második fõtétel

Halmazok

Egyéb problémák

Analitikai kémia

Komplexek

Elméleti kémia